Гімназія №8 г. Віцебска

ПРАЕКТ “Браму скарбаў тваіх адчыняю”

Праект

Праект

Еду, еду – ні дарогі, ні следу. (Лодка)

Бяжыць па вадзе, а на кані не дагоніш. (Цеплаход)

ТРАНСПОРТ

Гудзе, як пчала, ляціць, як страла,удзеў, спусціўся і сеў. (Самалёт)

Крыламі не махае, хто адгадае? (Самалёт)

Ляцяць гускі, дубовыя наскі, на неба глядзяць і масла ядзяць. (Сані)

Ем я вугаль, п’ю ваду, цягну абоз на сто калёс. (Паравоз)

Плыве ў прасторы,

Ды не ў моры,

Караблём завецца,

А ля зорак уецца. (Касмічны карабель)

Хто ні ўдзень, ні ўночы не заплюшчвае вочы, а ўсё ў дарогу ўглядаецца? (Аўтамабіль)